Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

24/03/2020

Udskudt betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag, B-skat og moms

Folketinget har vedtaget, at visse frister for betaling af skatter mv. midlertidigt udskydes for at lette presset på danske virksomheders likviditet som følge af COVID-19.

A-skat og AM-bidrag
De normale betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag er udskudt for de kommende 3 måneder.

Fristen for indberetning af løn er uændret.

Små og mellestore virksomheder
Betalingsfristerne er følgende for små og mellemstore virksomheder:

                                           Normal betalingsfrist         Udskudt betalingsfrist
April-rate                          11. maj                                  10. september
Maj-rate                            10. juni                                  12. oktober
Juni-rate                            10. juli                                   10. november

Store virksomheder
Betalingsfristerne er følgende for store virksomheder:

Afgiftsperiode                 Normal betalingsfrist         Udskudt betalingsfrist
April-rate                         11. maj                                   10. september
Maj-rate                           10. juni                                   12. oktober
Juni-rate                           10. juli                                    10. november

B-skat og foreløbigt AM-bidrag
Den normale betalingsfrist for B-skat og foreløbigt AM-bidrag er udskudt for to rater, nemlig raterne for april og maj måned.

Betalingsfristerne er følgende:

                                           Normal betalingsfrist         Udskudt betalingsfrist
April-rate                          20. april                                 22. juni
Maj-rate                            20. maj                                  21. december

Moms – udskudt angivelse og betaling
Fristerne for angivelse og betaling af moms er udskudt.

Virksomheden afregner månedsmoms
Fristen for angivelse og afregning af månedsmoms er udskudt én måned. Den udskudte frist gælder dog ikke, hvis månedsmoms er pålagt som følge af kreditbegrænsning.

Afgiftsperiode                 Normal betalingsfrist         Udskudt betalingsfrist
Marts måned                   27. april                                 25. maj
April måned                     25. maj                                   25. juni
Maj måned                       25. juni                                   27. juli

Virksomheden afregner kvartalsmoms
Angivelsesfristen for virksomheder med kvartalet som afgiftsperiode er den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momsen forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal senest betales ved angivelsesfristens udløb.

Afgiftsperioden for første og andet kvartal i kalenderåret 2020 kan sammenlægges. Sammenlægningen af de to afgiftsperioder til én afgiftsperiode med én angivelsesfrist fører til, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for den sammenlagte periode er den 1. september 2020.

Virksomheden afregner halvårsmoms
Angivelsesfristen for virksomheder med halvåret som afgiftsperiode er den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Momsen forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal senest betales ved angivelsesfristens udløb.

Afgiftsperioden for første og andet halvår i kalenderåret 2020 kan sammenlægges. Sammenlægningen af de to afgiftsperioder til én afgiftsperiode med én angivelsesfrist fører til, at angivelses- og betalingsfristen for momsen for den sammenlagte afgiftsperiode er den 1. marts 2021.

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere