Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

Skat, moms og afgifter

Snyd ikke dig selv i skat og moms!
Skatte- og afgiftsområdet er under stadig forandring – hele tiden skabes der ny praksis og indføres nye, komplicerede regler. Det kræver specialviden at navigere sikkert rundt i skattesystemet, og denne viden tilbyder Ecomentor – både nationalt og internationalt.

Ecomentor sikrer dig en hurtig og effektiv rådgivning, når det gælder danske såvel som internationale skatteforhold.

Personligt erhvervsdrivende
Ecomentor har stor erfaring i at rådgive om skatteforhold for personligt drevne virksomheder.

Vi er bl.a. specialister inden for virksomhedsordningen, som vi naturligt anvender ved udarbejdelse af selvangivelsen for personligt erhvervsdrivende virksomheder. Dette giver den største skattebesparelse for vores kunder og sikrer via resultatopgørelse, balance samt indkomst- og formueopgørelsen, at vores kunder har den største frihed i deres økonomi.

 • Vi kan bl.a. bistå med:
 • Rådgivning om valg af virksomhedsform
 • Optimering af skatten for både personen og virksomheden
 • Udarbejdelse af regnskab og selvangivelse
 • Pensionsopsparing
 • Generationsskifte
 • Kontakt til SKAT

Selskaber
Inden for skatteområdet ændres praksis løbende, og den internationale lovgivning får stadig større indvirkning på de beslutninger, der træffes i Danmark.

Derfor sørger vi for at følge udviklingen i lovgivning og tendenser helt tæt. Det gør os i stand til at rådgive langsigtet på højeste faglige niveau og med fokus på dit selskab.

 • Vores rådgivning dækker bl.a.:
 • Valg af optimal selskabsstruktur og beskatning heraf
 • Skattefrie omstruktureringer, herunder fusion, spaltning, aktieombytning mv.
 • Sambeskatning
 • Transfer Pricing
 • Køb og salg af virksomheder
 • “Skattekreditordninger”

Moms og afgifter
Reglerne vedr. moms og afgifter bliver til stadighed mere komplicerede og stiller store krav til din virksomheds budget- og likviditetsstyring – både i planlægningsfasen og i driftsfasen.

Ecomentor hjælper dig med at optimere mest muligt. Vores mål er, at din virksomhed ikke skal belastes med andet end korrekt opgjort moms eller afgift.

Forskellene på behandling af moms, told og afgifter kan være stor, alt afhængig af om du handler med EU-lande eller lande uden for EU. Ecomentor hjælper dig også, hvis du har transaktioner over landegrænserne, og vores medlemskab af AGN Internetional sikrer dig altid direkte adgang til førende internationale eksperter.

Få mere frihed til din forretning! Kontakt Ecomentor og høre mere om vores ekspertise inden for skal, moms og afgifter.