Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

01/03/2016

Tjek årsopgørelsen for 2015

Mandag den 14. marts 2016 kan hovedparten af de danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2015 på www.skat.dk/TastSelv Borger.

Tjek årsopgørelsen
Man har pligt til at tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte.

Er tallene på årsopgørelsen korrekte, skal man ikke foretage sig noget. Eventuel overskydende skat vil blive indsat på NemKonto den 12. april 2016.

Rettelser og tilføjelser skal indtastes i perioden 14. marts – 1. maj 2016. Indtastes ændringerne senest den 30. marts 2016, er ændringerne med i den første årsopgørelse, der danner grundlag for udbetaling af eventuel overskydende skat den 12. april 2016.

Ved indtastning af ændringer kan man straks se den nye årsopgørelse.

Ingen årsopgørelse
Hvis man har en udvidet selvangivelse, er der ingen årsopgørelse at finde i TastSelv den 14. marts 2016, men kun et servicebrev. Årsopgørelsen kan først dannes, når der er selvangivet. Selvangivelsesfristen er den 3. juli 2016. Selvangivelsen skal udfyldes, selv om alle de oplysninger, der fremgår af servicebrevet, er korrekte.

Er man gift med en person med en udvidet selvangivelse, er der heller ingen årsopgørelse at finde på SKATs hjemmeside, men i stedet er der en servicemeddelelse, som indeholder de oplysninger, som SKAT allerede er bekendt med. Oplysningerne på servicemeddelelsen skal tjekkes, og har man ingen tilføjelser/rettelser, skal man ikke foretage sig yderligere. Årsopgørelsen vil først være at finde, når ægtefællen har selvangivet.

Har man tilføjelser/rettelser til servicemeddelelsen, skal beløbene indtastes senest den 3. juli 2016, og derefter skal man trykke Godkend og Fortsæt. Årsopgørelsen vil først være at finde, når ægtefællen har selvangivet.

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere