Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

22/12/2015

Sikkerhedsstillelse – ingen beskatning af fiktiv indkomst

Skatterådet har truffet en opsigtsvækkende afgørelse om de skattemæssige konsekvenser, når aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for privat gæld.

Lovgivning i 2014 om sikkerhedsstillelse i aktiver i virksomhedsordningen
Til og med den 10. juni 2014 kunne selvstændigt erhvervsdrivende – uden skattemæssige konsekvenser – optage et lån i privat regi og stille sikkerhed i aktiver placeret i virksomhedsordningen.

Denne meget anvendte fremgangsmåde satte Folketinget umiddelbart en stopper for i sommeren 2014.

Ved privat låneoptagelse og sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver skal der efter lovændringen ske beskatning af den selvstændigt erhvervsdrivende af det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Beløbet anses nemlig for overført til den selvstændigt erhvervsdrivende.

I forbindelse med lovforslagets behandling i sommeren 2014 besvarede skatteministeren en række spørgsmål angående forståelsen af den foreslåede og senere indførte bestemmelse. Af disse svar fremgår entydigt, at der sker beskatning af en fiktiv indkomst. Beløbet – det vil sige gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsen, hvis denne er mindre – tillægges virksomhedens indkomst og anses for hævet. Der er alene tale om bogholderimæssige posteringer. Hvis der følger kontante beløb med ved overførslen, vil dette i sig selv blive anset for en hævning.

Der skulle gå 1½ år inden svaret på denne problemstilling blev et andet.

Skatterådets afgørelse
Skatterådet blev for måske et helt år siden spurgt, om det var korrekt, at der skulle ske beskatning af en fiktiv indkomst, når virksomhedsaktiver under virksomhedsordningen blev stillet til sikkerhed for privat gæld.

SKAT havde indstillet til Skatterådet, at svaret var et ja, da det klart fremgik af bemærkningerne til lovforslaget og en række ministersvar.

Skatterådet fulgte ikke SKATs indstilling. Skatterådets svar var, at man ikke fandt, at der var den fornødne lovhjemmel til beskatning af en sådan fiktiv indkomst.

Konsekvensen af Skatterådets svar er, at der er er tale om en hævning i hæverækkefølgen, hvilket kan medføre eksempelvis beskatning af opsparet overskud eller en hævning på indskudskontoen, men der sker ikke beskatning af en fiktiv indkomst.

Det bliver spændende at se, om Skatteministeriet blot tager Skatterådets afgørelse til efterretning, eller der sker en lovændring.

Kontakt Ecomentor og hør mere om, hvad Sikkerhedsstillelse – ingen beskatning af fiktiv indkomst betyder for dig.

 

Dette notat udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Ecomentor påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på notatets indhold, ligesom Ecomentor ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere