Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

26/11/2021

RevisorPosten nr. 4 – 2021

Årets sidste nummer af Revisorposten er på gaden, og her kan du blandt andet læse om:

  1. at transportydelser indenfor EU ikke længere altid er momsfri, hvilket de har været efter danske regler indtil nu. EU har afsagt en dom, hvoraf fremgår at udgangspunktet fremover er momspligt, men med en række undtagelser. Bemærk at de nye regler træder i kraft fra den 23. december 2021.
  2. at det siden 2015 har været muligt at investere i unoterede kapitalandele for pensionsmidler. Siden er mulighederne dog blevet begrænset og ændret ad flere omgange, og det er Ecomentors opfattelse, at ordningen aldrig er blevet den succes som var ventet. Årsagen skal måske findes i administrative udfordringer for dem, der bruger ordningen, og så det forhold, at der er skattefrihed for selskabers investering i unoterede kapitalandele. Men ordningen eksisterer stadig, og du kan læse om de nugældende regler i dette nummer af Revisorposten.
  3. at nu indføres der en generel pligt til at implementere whistleblowerordninger i virksomheder med mere end 49 ansatte. Visse brancher – f.eks. revisorbranchen – har i en årrække været underlagt whistleblowerordninger, men nu gøres det mere generelt med de nye regler, der gælder fra 21. december 2021. Læs om din virksomhed er omfattet, og hvilke krav det medfører.
  4. at der er mulighed for at indskyde avancen fra salg af en virksomhed på en ratepension. Ofte står man i den situation, at et salg vil medføre en avance her og nu, som medfører topskat. Ophørspensionen giver mulighed for at fordele avancen over en årrække, hvorved det i nogle tilfælde er muligt helt at undgå topskat ved salg af virksomheden. Læs mere om krav og muligheder.
  5. at der i visse tilfælde skal beregnes moms af salg af byggegrunde. Men hvornår er der tale om en byggegrund og hvornår er der tale om noget andet, og er det alle salg, der er momspligtige?
  6. at der ofte sker det, at dagligvarebutikker og fødevareproducenter sælger ”overskudsfødevarer” til f.eks. velgørende institutioner til priser, der måske ligger langt under den normale. Men hvilket beløb skal så lægges til grund, når momsen skal beregnes? Den normale salgspris, kostprisen, eller den pris, man opnår ved salg til organisationerne. Få svaret i artiklen herom.
  7. at det kan give udfordringer, hvis en virksomhed drives i selskabsform, og selskabet kun har ganske få kunder. Det kunne f.eks. være en IT-konsulent, som har ”sat sig selv på anparter”, og måske kun har en enkelt eller få kunder set over et år.

RevisorPosten-nr-4-2021Download

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere