Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

31/08/2017

Revisorposten nr. 3 – 2017

Der findes flere undtagelser fra momspligten, når der er tale om undervisningsvirksomhed, men i praksis kan det være vanskeligt at fastslå, om en undervisningsaktivitet er omfattet af momspligten eller ej. Revisorpostens artikel herom kan lede dig i den rigtige retning, og er der stadig tvivl, så kontakt os.

Forrige nummer indeholdt en artikel om arveregler. Dette nummer følger op med beskrivelse af yderligere regler som du bør kende til, for at du kan få truffet de for dig relevante beslutninger om arv, gaver m.v.

Mange danske virksomheder har generationsskifte tæt inde på kroppen. Timingen er vigtig, og især nu hvor der er indført nye regler, der medfører at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familievirksomheder trappes ned fra de nuværende 13 % til 5 % i 2020. Overvejer du generationsskifte i din virksomhed, så kontakt Ecomentor for en snak om hvordan timingen skal være i dit tilfælde.

Ejendomme bogføres til anskaffelsespris og afskrives over 50 år- ikk’?” Sådan var det nok en gang, men ikke længere. Der er forskellige valgmuligheder, når det drejer sig om indregning af værdi af ejendomme i årsrapporten. Valg af princip kan have betydning for mulighederne for f.eks. udbetaling af udbytte m.v., så der er god grund til at læse artiklen, hvis der indgår ejendomme som en del af din virksomhed.

I mange år har det været mere eller mindre en selvfølge, at deltager man i et I/S, et K/S eller et P/S, så er man selvstændig erhvervsdrivende, og har f.eks. kunnet lade sig beskatte efter virksomhedsskattelovens bestemmelser, har kunnet fratrække skattemæssige underskud o.s.v. Det kan man ikke længere være sikker på er tilfældet. Er du deltager i en af de nævnte virksomhedstyper, så læs artiklen og overvej, om du er en af dem, der risikerer at havne i en situation, som kan føre til betydelige ekstraskatter.

Efterhånden er registreringerne i ejerregisteret ved at være på plads for de fleste danske virksomheder, men nu mødes de samme virksomheder af endnu et krav, nemlig registrering af de reelle ejere. Det vil sige, at man skal registrere hvilke personer, der øverst i en selskabsstruktur sidder med den bestemmende indflydelse på de enkelte selskaber nedad i strukturen. Der er frist til d. 1. december 2017 til at få registreringerne på plads – en opgave som vi gerne påtager os at få på plads for dig, som driver virksomhed i de former, der er oplistet i artiklen.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklerne, så kontakt os for en snak herom.

God læselyst

Revisorposten nr 3 – 2017

 

 

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere