Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

11/06/2018

Revisorposten nr. 2 – 2018:

  1. Har du indbygget konkurrence – og/eller kundeklausuler i dit personales ansættelseskontrakter, så bør du læse artiklen herom. Der er ret specifikke krav til formulering og indhold, der skal være opfyldt for at klausulerne binder den ansatte.
  2. Hvornår skal man acceptere at modtage en faktura med moms fra en udenlandsk underleverandør, og hvad er konsekvensen, hvis momsen opkræves uretmæssigt. Skal den danske virksomhed tillægge moms selvom hvervgiveren er udenlandsk? Få svarene i artiklen ”Moms ved brug af udenlandske underleverandører”.
  3. Når en bank, en leverandør eller andre kreditgivere vurderer din virksomheds kreditværdighed, så indgår din virksomheds soliditet som en af parametrene. Men kan man selv påvirke soliditeten og i givet fald hvordan? Få svaret i artiklen ”Optimer virksomhedens soliditetsgrad”.
  4. Den nye ferielov er fuldt implementeret i 2020, men vidste du at dit regnskab kan blive påvirket allerede fra 2019? Se hvorfor artiklen ”Ny ferielov”.
  5. Kan dine medarbejdere blive skattepligtige af udgifter de har afholdt på virksomhedens vegne, og som de derfor får refunderet af virksomheden, når der er tale om 100 % erhvervsmæssige udgifter? Læs artiklen ”dokumentationskrav for dækning af medarbejderes rejseudgifter”.
  6. Modtager du kontantbetaling fra en kunde for over kr. 50.000, ja så får du en bøde på 25 % af beløbet over de kr. 50.000, dog mindst kr. 10.000. Men hvordan regnes de kr. 50.000, og hvornår skal du nægte at modtage betalingen? Læs artiklen ”Håndterer du kontanter efter gældende regler?”
  7. Du har måske hørt om ”konefinten” som middel til at bringe aktiver i ”sikkerhed” for kreditorer. Det er stadig muligt, men en række betingelser skal være opfyldt. Læs hvilke i artiklen ”Overdragelse til ægtefælle som middel til beskyttelse mod kreditorer er blevet vanskeligere”

God læselyst, og som sædvanlig er du velkommen til at kontakte din daglige kontakt hos os for en gennemgang af spørgsmål afledt af ovenstående.

Revisorposten nr. 2 – 2018

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere