Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

27/09/2021

Nyt ferieår – og hva’ så?

Det nye ferieår startede den 1. september.
Ud over den nye ferieafholdelsesperiode, skal I også være opmærksom på, hvordan det forholder sig med medarbejdernes muligheder for at få overført og udbetalt ferie, der ikke er afholdt.

Hvad med ferie, der ikke er afholdt?
Ferieloven bestemmer, at de 25 feriedage, man som lønmodtager har optjent frem til 31/8-2021 kan afholdes frem til den 31. december 2021.

Hvis medarbejderen ikke har holdt alle sine 25 dage fra det netop afsluttede ferieår endnu, har vedkommende altså stadig tid til det. Alternativet til at få afholdt alle sine 25 feriedage inden 31. december, er at få udbetalt eller overført ferien. Dette er kun muligt for den 5. ferieuge, altså for de sidste 5 af de 25 dage.

Hvad med overført ferie fra miniferieåret?
Hvis I har medarbejdere, der sidste år fik overført ferie fra det såkaldte miniferieår, skal I være særligt opmærksomme – såfremt disse overførte dage ikke er afholdt endnu:

Medarbejderen skal afholde overførte dage fra miniferieåret inden 31. december. Ferien fra den periode har en særlig status og kan ikke hverken udbetales  eller overføres yderligere.

Er overførte feriedage fra miniferieåret ikke afholdt inden 31. december 2021, bortfalder både retten til feriedagene og feriepengene for medarbejderen, og du skal som arbejdsgiver indbetale ferien til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvad med endnu tidligere overført ferie?
I praksis vil det næppe gælde mange medarbejdere, men der kan være enkelte, der også har overført ferie tilbage fra ferieåret 2019/2020 – som lå forud for miniferieåret. Disse dage betragtes anderledes end dage overført fra miniferieåret. De kan nemlig godt indgå i den ferie, der  kan udbetales efter den 31. december 2021. Og de kan naturligvis også bare afholdes, inden indeværende ferieafholdelsesperiode udløber ved årsskiftet.

Gode råd til dig med medarbejdere med mange feriedage til gode
Det er særligt vigtigt at være vågen og opmærksom på reglerne om overførsel og udbetaling af ferie, hvis I har medarbejdere med rigtig mange feriedage til gode. Helt grundlæggende gælder det, at kun feriedage ud over 20 kan overføres eller udbetales.

Hvis I som virksomhed vil insistere på, at medarbejderen skal afholde denne ferie kan/skal I varsle ferien.

I den situation skal I blot huske, at ferieloven dikterer forskellige varslingsfrister, alt efter om der er tale om hovedferie eller restferie. Hovedferie skal varsles med 3 måneder, mens fristen for restferie blot er 1 måned.

Ønsker I Ecomentors assistance til at holde styr på feriereglerne – så kontakt din daglige kontakt hos Ecomentor.

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere