Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

29/06/2020

NYHEDSBREV – JUNI 2020

Ansættelseskontrakter
Fra 1. september 2020 vil den nye ferielov være fuldt indfaset, hvilket betyder at ferie optjenes efter samtidighedsprincippet.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at det kan være nødvendigt at ændre ansættelseskontrakter eller udarbejde tillæg hertil.

Det er ikke længere muligt at forkorte varslerne for ferieafholdelse direkte i en ansættelseskontrakt.

Derudover vil udbetaling af ferietillæg fremover enten skulle foretages samtidig med at den dertil svarende ferie begynder, eller 2 gange årligt – for perioden fra 1. september til 31. maj vil ferietillægget blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferie året vil skulle udbetales sammen med lønnen for august måned. Arbejdsgiveren vil således have valget mellem to forskellige udbetalingsmåder.

Indberetningspligt
Desuden henledes opmærksomheden på en ændring i E-indkomst indberetningsvejledningen.

Indberetningspligten er nu ændret, således at arbejdsgiveren har pligt til at indberette X i felt 11, så snart den ansatte har én hjemmearbejdsdag.

I forbindelse med covid-19 har mange medarbejdere arbejdet hjemmefra i større eller mindre omfang og det er derfor vigtigt, at arbejdsgiveren er opmærksom på denne indberetningspligt.

Såfremt en arbejdsgiver blot én gang i løbet af indkomståret markerer X i felt 11 for en ansat, vil der ikke blive beregnet befordringsfradrag for den ansatte for årets kørsel mellem hjem og arbejde hos arbejdsgiveren.

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere