Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

14/04/2016

Ingen tabsfradrag ved forudbetaling af ferierejsen mv.

3. maj 2012 blev Cimber Sterling erklæret konkurs. Nogle havde tegnet en konkursforsikring og fik forudbetalte billetter refunderet via denne forsikring. Andre havde ikke nogen forsikring, men Skatteministeriet meldte ud, at der var tale om en pengefordring, hvilket betød, at privatpersoner kunne fratrække tabet på selvangivelsen. Sådan er det ikke længere!

Ny praksis fra Skatterådet – ej fradrag for tab inden for privatsfæren
Privatpersoner har normalt fradrag for tab på pengefordringer, når fordringen er stiftet den 27. januar 2010 eller senere. Men hvad er pengefordringer? Ved pengefordringer forstås pengeudlån, herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve. Ved kaution, hvor skyldneren ikke kan betale sin gæld, og kautionisten derfor må indfri gælden, opstår der en såkaldt regresfordring. Kautionisten får et tilgodehavende / regreskrav mod skyldneren på et beløb svarende til det indfriede lån mv. Regreskravet er en pengefordring.

Fordringer, der ikke er pengefordringer, er ikke omfattet af kursgevinstlovens bestemmelse om tabsfradrag.

Skatterådet har for nylig taget stilling til tabsfradrag i to sager, der begge drejede sig om forudbetaling til håndværkere i forbindelse med ombygning mv. af familiens private bolig. Skatterådets svar i begge sager var, at tab på sådanne forudbetalinger for private ydelser ikke skattemæssigt er fradragsberettigede, idet der ikke er tale om pengefordringer, men tab på en fordring, der består i levering af en naturalydelse såsom et nyt hus mv.

I begge sager blev tabsfradrag imidlertid godkendt, idet der efter praksis tidligere havde været godkendt fradrag for lignende tab, eksempelvis i forbindelse med Cimber Sterlings konkurs.

Det forventes, at SKAT snart udsender en meddelelse om, fra hvilket tidspunkt den nye praksis, hvorefter tab ikke kan fratrækkes, skal gælde.

Ingen fradrag for tab ved bedrageri
Skatterådet har også for nylig taget stilling til, hvorvidt privatpersoner, der har været udsat for internetsvindel, kan fratrække det lidte tab.

I en af sagerne var der tale om et investeringsbedrageri, hvor en person blev bedraget for 2 mio. kr. ved ”investering” i sølv- og guldoptioner samt aktier. Bagmændene udgav sig for at være investeringseksperter i et engelsk selskab.

I en anden sag var der tale om bedrageri for 700.000 kr. af et firma, der på internettet udgav sig for at være en børsmæglervirksomhed i New York.

I begge sager var Skatterådets konklusion, at tab som følge af bedrageri ikke skattemæssigt kan fratrækkes.

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere