Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

18/12/2015

Holdingselskabers momsfradragsret

Indtil nu har holdingselskaber alene været berettiget til delvis fradragsret for moms af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber, og kun såfremt holdingselskabet havde til hensigt efterfølgende at levere momspligtige tjenesteydelser til datterselskaberne. Den delvise fradragsret skulle opgøres på baggrund af et skøn, der oftest medførte en ret begrænset momsfradragsret for holdingselskaberne. Endvidere har holdingselskaber haft en meget begrænset fradragsret for moms af fællesomkostninger.

SKAT har nu udsendt et styresignal SKM2015.711.SKAT, hvorefter holdingselskaber opnår en større grad af fradragsret for moms af fællesomkostninger samt større grad af fradragsret for moms af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber, når holdingselskaberne efterfølgende ”griber ind i administrationen af datterselskaberne”, og således leverer momspligtige ydelser til datterselskaberne.

Fællesomkostninger
Praksisændringen medfører, at fradragsretten for moms af fællesomkostninger til f.eks. administration, revisor mv. skal opgøres på følgende måde:

  • Når holdingselskabet udelukkende leverer momspligtige ydelser, er der fuld fradragsret, jf. momslovens § 37, stk. 1.
  • Når holdingselskabet både har momspligtige aktiviteter, herunder levering af momspligtige ydelser til datterselskaber, og momsfri aktiviteter omfattet af momslovens § 13, men ingen aktiviteter vedrørende “virksomheden uvedkommende formål”, er der delvis fradragsret for moms af fællesomkostninger på baggrund af omsætningsfordelingen, jf. momslovens § 38, stk. 1.
  • Når holdingselskabet både har momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der vedrører “virksomheden uvedkommende formål”, er der delvis fradragsret for moms af fællesomkostninger på baggrund af et skøn, jf. momslovens § 38, stk. 2.
  • Når holdingselskabet har (1) momspligtige aktiviteter, (2) momsfrie aktiviteter og (3) aktiviteter, der vedrører “virksomheden uvedkommende formål”, er der delvis fradragsret for moms på baggrund af henholdsvis et skøn og omsætningsfordelingen, jf. momslovens § 38, stk. 1 og 2.

Som “virksomheden uvedkommende formål” anses ejerskab af datterselskaber, hvor holdingselskabet ikke ”griber ind i administrationen”. SKAT har den opfattelse, at denne indgriben er aktiviteter, der ligger ud over, hvad der følger af de rettigheder, indehaveren har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager. Dette er i overensstemmelse med EU-Domstolens definition af ”indgriben”. Indgriben omfatter leverancer i form af management, ledelse og/eller juridisk og skattemæssig rådgivning e.l. SKAT siger endvidere, at f.eks. udlejning af maskiner og fast ejendom eller levering af rengøringsydelser ikke anses for indgriben i administrationen. Det betyder ikke, at disse ydelser er diskvalificerende for momsfradrag, men blot at SKAT ikke mener, at de alene kan begrunde momsfradrag.

Rådgiveromkostninger
Fradragsretten for moms af rådgiveromkostninger ved køb af datterselskaber skal opgøres på følgende måde:

  • Fuld fradragsret, jf. momslovens § 37, stk. 1, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.
  • Delvis fradragsret på baggrund af omsætningsfordelingen, jf. momslovens § 38, stk. 1, når holdingselskabet både vil levere momspligtige ydelser og momsfrie ydelser omfattet af momslovens § 13 til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.
  • Delvis fradragsret på baggrund af et skøn, jf. momslovens § 38, stk. 2, når omkostningen både vedrører datterselskaber, som holdingselskabet vil levere momspligtige ydelser til, og datterselskaber, som holdingselskabet ikke vil levere momspligtige ydelser til.
  • Delvis fradragsret på baggrund af henholdsvis et skøn og omsætningsfordelingen, jf. momslovens § 38, stk. 1 og 2, når omkostningen vedrører datterselskaber, hvortil holdingselskabet vil levere både momspligtige ydelser og momsfrie ydelser omfattet af momslovens § 13, samt datterselskaber, som holdingselskabet ikke vil levere momspligtige ydelser til.

Mulighed for genoptagelse
Ønsker man at gøre krav på udbetaling af ikke tidligere godtgjort moms, skal kravet sendes inden 16. maj 2016. Adgangen til tilbagebetaling omfatter både udgifter forbundet med selve aktieerhvervelsen og andre fællesudgifter, hvor fradragsretten har været begrænset på grund af aktiebesiddelsen. Der kan ske ekstraordinær genoptagelse, og dermed tilbagebetaling af ikke fradraget moms af rådgiver- og fællesomkostninger med virkning fra den 1. april 2005 (kvartalsafregnede virksomheder) henholdsvis 1. juni 2005 (månedsafregnende virksomheder), eventuelt begrænset af den almindelige 10-årige forældelse.

Kontakt Ecomentor og hør nærmere om momsfradrag for holdingselskaber.

 

Dette notat udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Ecomentor påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på notatets indhold, ligesom Ecomentor ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere