Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

19/04/2021

Gunstigere afskrivningsregler

Folketinget har vedtaget en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver, afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler og fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter.

Straksafskrivning af småaktiver
Virksomheder kan vælge at fratrække hele anskaffelsessummen i anskaffelsesåret (straksafskrivning) i stedet for at afskrive efter saldometoden. Adgangen til straksafskrivning gælder for følgende aktiver:

  • Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige tre år
  • Driftsmidler med en anskaffelsessum på 14.100 kr. (2020) eller derunder
  • Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning af råstoffer
  • Edb-software.

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020- niveau). Forhøjelsen af beløbsgrænsen har virkning for småaktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler
Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022, udgør 116 % af anskaffelsessummen.

Denne forhøjelse af afskrivningsgrundlaget gælder ikke:

  • Småaktiver, der vælges straksafskrevet
  • Personbiler og skibe
  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler.

Ved personbiler forstås biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Varebiler giver således adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

Trods undtagelsesbestemmelsen om maskiner, der drives af fossile brændstoffer, gælder forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget til 116 % dog andre køretøjer end personbiler, når:

  • køretøjet indregistreres
  • der er tale om en traktor eller blokvogn, der uden registrering anvendes til transporter.

For de indregistreringspligtige køretøjer er det et krav, at køretøjet inden udgangen af det indkomstår, hvor anskaffelsen sker, eller senest tre måneder efter anskaffelsen, er forsynet med nummerplade.

Forsknings- og udviklingsudgifter
De for indkomstårene 2020 og 2021 gældende regler om, at forsknings- og udviklingsudgifter kan fratrækkes med 130 %, er udvidet til også at gælde for indkomståret 2022.

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere