Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

02/12/2016

Flex-leasing af bil – noget for mig, og hvad er det egentlig?

Ja sådan er der flere og flere af vore kunder, der spørger for tiden. Her er en overordnet gennemgang af fordele og ikke mindst risici ved denne leasingform.

Flexleasing er i bund og grund blot en alternativ måde at finansiere sin bilanskaffelse på. I langt de fleste tilfælde har du nemlig nøjagtig samme risiko for tab og uforudsete udgifter som hvis du havde købt bilen.

Fordelen ved at indgå en flexleasingaftale er primært minimering af pengebinding ved anskaffelsen og minimering af tab ved afhændelse.

I stedet for at betale den fulde registreringsafgift her og nu, så betaler du kun en månedlig registreringsafgift i de måneder, du leaser/anvender din bil.

Flexleasing anvendes oftest på forholdsvis dyre biler ældre end 36 måneder. Jo dyrere bilen er, jo mere udskyder man i registreringsafgift, og jo mindre er man udsat for tab på bilen, da det regnes ud fra en værdi eksklusive afgift. Er bilen ældre end 36 måneder, så andrager den månedlige registreringsafgift til staten 0,5 % pr. måned i modsætning til en bil under 36 måneder gammel, hvor registreringsafgiften udgør mellem 1 og 2 % pr. md.

Udover at ens pengebinding reduceres, så undgår man også at udsætte sig selv for risikoen for at registreringsafgiftsændringer påvirker gensalgsprisen (således som det skete i 2015 med nedsættelsen fra 180 til 150 %, og senest i 2016 med forhøjelsen af ”knækket” på afgiftsberegningen). Det samme gælder for de øvrige leasingformer, så her adskiller flexleasing sig ikke fra den øvrige del af leasingmarkedet.

I praksis sker der det, at et leasingfirma indkøber en bil uden afgift, oftest fundet i f.eks. Tyskland, hvor markedet for brugte biler er stort. Leasingfirmaet skal helt entydigt være ejer af bilen.

I de fleste flexleasingaftaler er der krav om, at leasingtager betaler en ekstraordinær leasingydelse ved indgåelse af aftalen. Svarer denne til bilens indkøbspris for leasingfirmaet, eller i det mindste tæt på bilens pris, ja så mangler finansieringselementet, som er et krav, og dermed anerkender SKAT ikke, at der er tale om en leasingaftale og afgiften forfalder her og nu.

Vær opmærksom på, at du oftest står for alle udgifter på bilen til drift, service og vedligehold samt grønne ejerafgifter og forsikring. Du kan forsøge om du kan få en serviceaftale ind i pakken, som dækker hvad der måtte komme af udgifter i leasingperioden, og ellers er risikoen din.

Vær ligeledes opmærksom på, at du i mange tilfælde leaser bilen ”som beset”. Det vil sige, at du i princippet påtager dig de fremtidige udgifter på en bil, du ikke har haft mulighed for at se og prøve og få vurderet af en sagkyndig.

I annoncer fra leasingfirmaer fremgår ofte endog meget lave månedlige leasingydelser. Årsagen til at det kan lade sig gøre er fordi, at du er forpligtet til at finde en køber til bilen efter endt leasingperiode til en fast mindstepris/gensalgspris. Vi har set eksempler på gensalgspriser, der skal opnås om 36 måneder, som stort set svarer til hvad en tilsvarende bil kan købes for i dag på f.eks. www.mobile.de. Den månedlige leasingpris er dermed kunstigt holdt nede, og prisen herfor er en større regning til dig ved aflevering af bilen, da du hæfter for gensalgsprisen.

I annoncer for flexleasing står ofte ”ingen kilometerbegrænsning”. Det er for så vidt korrekt, men kører du meget i din bil, vil du få sværere ved at opnå den aftalte mindstepris for bilen, når du senere skal sælge den. Så du betaler selv for ”ingen kilometerbegrænsning”.

Leasingfirmaet skal tjene penge – det siger sig selv. Men sørg for at få adgang til leasingfirmaets kalkulationer. Hvor meget andrager afgiften pr. måned inkl. rente til staten, hvor meget andrager det indregnede værditab, og hvor meget andrager leasingfirmaets fortjeneste, som vil være en rente plus diverse gebyrer m.v. Når du har disse oplysninger, kan du begynde at sammenligne forskellige leasingfirmaers tilbud.

Som nævnt i indledningen er flexleasing blot en finansieringsform, men der er faldgruber – både i forhold til SKAT og i forhold de beregninger, de forskellige firmaer anvender ved opgørelsen af leasingydelse og restværdier.

Så hvad er så konklusionen?
Udover de formelle forhold, såsom at leasingfirmaet skal være ejer, at du ikke må betale hele bilens værdi ved kontraktstart, osv., så er den helt store joker gensalgsprisen og leasingsfirmaets omkostninger. Sørg for at der som minimum er indregnet en årlig afskrivning på bilen i størrelsesordenen 15 % og helst 20 %, og så sørg for at få leasingsfirmaets kalkulationer, så du kan sammenligne firmaernes tilbud.

Er du i tvivl om du har fået et godt tilbud på en flexleasing aftale, så lad os kigge den igennem for dig.

 

 

 

 

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere