Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

14/05/2019

Den nye ferielov

Den 25. januar 2018 vedtog folketinget en ny ferielov. Vi gennemgår i det efterfølgende baggrunden for den nye ferielov samt hvad den betyder for virksomhedernes likviditet og årsrapport.

Baggrund:
I dag afholdes forskudt ferie, som betyder, at ferie optjenes gennem et helt kalenderår, men kan først afholdes året efter fra 1. maj og 12 måneder frem. I princippet kan en nyuddannet i dag således skulle vente op til 16 måneder på at kunne holde betalt ferie. Den nye lov er blandt andet vedtaget for at gøre det nemmere og hurtigere for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet at holde ferie med løn.

Hvad består ændringen så i?
Med den nye ferielovlov, som træder i kraft den 1. september 2020, indføres samtidighedsferie.

Antallet af feriedage er det samme som i dag, men som noget nyt kan ferien allerede afholdes i den efterfølgende måned.

Ferieåret ændres, således at medarbejderne optjener ferie i perioden 1. september til 31. august, og som noget nyt indføres en ferieafholdelsesperiode, som løber fra 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år.

Starter man i nyt job 1. september, så optjener man i løbet af den første måned 2,08 feriedage, som kan afholdes fra 1. oktober.

Den nye ferielov giver mulighed for at indgå aftale med arbejdsgiveren om at afholde ferie på forskud.

Overgangsperiode
For at undgå, at medarbejderne kan holde 2 x 25 feriedage inden for samme år i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie i 2020, vil ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 efter ”den gamle ordning” blive indefrosset. Arbejdsgiveren skal senest 31/12-2020 indberette de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Vi er naturligvis gerne behjælpelig hermed.

De indefrosne feriepenge bliver en form for ny pension for medarbejderne, idet pengene skal indbetales til fonden ”Lønmodtagernes Feriemidler”, som så udbetaler det indefrosne beløb til den enkelte medarbejder, når vedkommende får ret til folkepension.

Overgangsperioden kan opdeles således:

  • 1. januar – 31. august 2019 optjenes ferie, som kan holdes 1. maj – 31. august 2020.
  • 1. september 2019 – 31. august 2020 optjenes ferie, som indefryses.
  • 1. september 2020 starter ny ferieordning – hver måned opspares 2,08 feriedage, som kan holdes den efterfølgende måned.

Hvordan påvirkes virksomhedens økonomi?
Den nye ferielov påvirker virksomhedens likviditet, og den påvirker den fremadrettede opgørelse af feriepengeforpligtelse i årsrapporten.

Likviditet:
I forbindelse med overgangsperioden kan virksomheden vælge enten at indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, eller beholde dem i virksomheden. Såfremt man vælger at beholde likviditeten i virksomheden, vil der årligt blive tilskrevet en rente, svarende til den rente Lønmodtagernes Feriemidler opnår. Rentesatsen er ikke kendt p.t., men forventes at ligge i størrelsesordenen 2-3 % p.a. Hvilken løsning, der bedst kan betale sig for den enkelte virksomhed er derfor afhængig af virksomhedens økonomi, likviditet samt ind- og udlånsrenter. Tag gerne fat i os for en snak om fordele og ulemper for jer.

Det er muligt for virksomheden at ”afdrage” på gælden til Lønmodtagernes Feriemidler over en årrække, hvis det ønskes, således at likviditetsbyrden kan fordeles over en periode, der passer virksomheden.

Regnskabsmæssig opgørelse af feriepengeforpligtelsen:
Virksomhedens regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse vil blive reduceret i forhold til tidligere, idet ferien afvikles løbende. Samtidig ændres principperne for opgørelsen.

Hidtil har det været muligt at opgøre feriepengeforpligtelsen efter den summariske metode.

Fra regnskabsåret 2019 er det et krav, at feriepengeforpligtelsen opgøres efter den konkrete metode, hvor der tages udgangspunkt i det faktiske antal optjente feriedage, som virksomhedens medarbejdere har til rådighed på balancedagen. Det nødvendiggør derfor, at virksomheden etablerer systemer, der løbende kan håndtere opgørelse af de faktiske antal optjente, ikke afholdte, feriedage for de enkelte medarbejdere baseret på de forventede lønomkostninger pr. dag for den enkelte medarbejder.

Konklusion:
Virksomhederne står overfor ændringer i den løbende håndtering af feriepengeforpligtelsen, og der skal træffes beslutning af likviditets- og regnskabsmæssig karakter. Vi står gerne til rådighed med råd og vejledning i den forbindelse.

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere