Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

Revisorposten nr. 1 – 2018

Hermed første nummer af Revisorposten i 2018. Som sædvanlig er der en række artikler, hvor du måske vil finde nogle mere relevante for dig og din virksomhed end andre.

Persondataforordning
En artikel vil vi dog opfordre dig som driver virksomhed til at læse, for den har betydning for din dagligdag – om ikke andet så i hvert fald fra d. 25. maj 2018.

Artiklen handler om den nye persondataforordning. Hos de fleste, som driver virksomhed, vil det kræve en betydelig indsats at blive klar og dermed undgå de meget store bøder, der kan blive konsekvensen af ikke at have styr på sine persondata.

Feriepenge
Feriepenge m.v. er et område vi ofte får spørgsmål indenfor. Hvordan er det nu lige det fungerer løbende og ved fratrædelser – læs artiklen og få svar.

Kryptovalutaer og skat
Bitcoin er et begreb, der fylder meget i dagspressen, og adskillige har tjent formuer på noget som de fleste ikke forstår eller kender til. Lovgivningen er heller ikke gearet til at håndtere dette nye begreb, og der er derfor ikke nogen, der med fuld sikkerhed kan fortælle, hvordan din beskatning vil være, hvis du har gevinster eller tab, men forvent beskatning af gevinster indtil vi hører nyt fra SKAT/Skatterådet. Pas også på med, hvor du placerer dine bitcoins. Kan de f.eks. være i virksomhedsskatteordningen? Få mere info i artiklen.

Skattetjek
Et skattetjek kan være en løsning som tiltaler dig, som mener at have styr på skatte- og momsreglerne i din virksomhed, og som vil lade sig kontrollere af revisor, som herefter udsteder en erklæring til SKAT. Fordelen for dig og din virksomhed er:

  1. Fremskyndet sagsbehandling ved ligning
  2. Mulighed for fast hotline til særlig afdeling hos SKAT som medfører, at du kun skal ringe til ét sted i SKAT, som så enten besvarer dit spørgsmål eller sender dig videre til den relevante person. Du undgår derved at blive sendt rundt til adskillige personer, inden du havner det rigtige sted.
  3. Mulighed for at din virksomhed kan vise offentligheden, at den deltager i ordningen, idet der oprettes en oversigt hos SKAT over alle virksomheder, der deltager i ordningen.
  4. Fast-track-ordning ved henvendelse til skat, og fuld transparens ved sagsbehandlingen.
  5. SKAT tilpasser sine fremtidige kontroller i virksomhederne så virksomheder uden moms- og skattetjek kontrolleres mere, mens virksomheder med moms- og skattetjek i mindre grad vil blive udvalgt til risikobaseret kontrol hos SKAT.
  6. Din virksomhed bliver kontaktet, før SKAT udsender rykkere eller fastsætter foreløbige skøn.
  7. Din virksomhed får mulighed for at få en snak med SKAT om f.eks. et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig beslutning herom.

Lyder det tiltalende, så kontakt os for at få en snak om, hvornår og hvordan et sådan tjek kan udføres for din virksomhed.

Skat ved salg af aktier
Bliv ajour på reglerne om, hvornår salg af aktier har betydning for skatten, herunder hvordan skatten beregnes i forskellige tilfælde med forskellige typer ejere.

Retssikkerhedspakke III
Som det antydes i overskriften er der tale om en lovgivning, der sigter på at sikre borgeres og virksomheders retssikkerhed i forskellige situationer, bl.a. i forbindelse med SKATs sagsbehandling. Retssikkerhed berører os alle, og i artiklen kan du læse mere om områder, som kunne have de flestes interesse.

God læselyst

Revisorposten nr. 1 – 2018

 

 

 

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere